Medlemsaktiviteter

 

2021-06-01 - Ove Lunds fratrædelsestale som formand for Socialpolitisk Forening Hovedstaden den 1. juni 2021

2019-10-25 - Møde på KP - Nådsensbrød – fattigdom i Danmark fra 1500-tallet til i dag, med Morten Ejrnæs og Ole Pedersen

2019-10-01 - Møde på KP - Bidrag til Danmarks Indvandringshistorie de sidste 50 år

2019-04-10 - Samtalesalon om Social bæredygtighed

2019-03-06 - Efter Ghettoplanen - debatmøde i Cafe Tranquebar

2019-02-19 - KPs konference om digitalisering på det sociale område

2018-10-29 - Samtalesalon om socialpolitik og forskning

2018-09-26 - Samtalesalon om social- og sundhedspolitik

2018-06-20 - Samtalesalon om socialpolitik og beskæftigelsespolitik

2016-10-05 - Bunden er nået - fyraftensmøde om kontanthjælpsloftet og 225 timers-reglen

2016-06-11 - Dagens flygtningestrømme og kolonitiden - er der en sammenhæng - byvandring og debat

2015-10-05 - Udenfor-Indefra - Personlige Fortællinger på Bremen

2015-03-17 - Udenforskabets pris med Peter Holm, Skandia

2015-01-29 - Børn som vokser op i hjem med misbrug - debatmøde sm m TUBA & OMEP

2013-05-31 - Søren Kierkegaard og fællesskabet - byvandring og samtale med Tonny Aagaard Olesen

2013-05-11 - Arbejdermuseets Hans Ticha-udstilling - rundvisning med med Jon Joergensen

2013-04-20 - I Storm Ps fodspor - byvandring med Liselotte Frederiksen

2013-02-19 - Reform af fleksjob Hjælp til handicappede eller spareøvelse - fyraftensmøde i samarbejde med HK Hovedstaden og LAFS

2012-11-19 - New Public Management - debatmøde med Rasmus Willig

2012-10-25 - Utryghedssamfundet - workfare i stedet for wellfare