Om os

Organisation

Hovedstadsforeningen dækker hele Region Hovedstaden og Region Sjælland

 

 Vedtægter

Foreningens vedtægter fastsættes af generalforsamlingen.

Vedtægterne er senest revideret på generalforsamlingen den 21.3.2018

De gældende vedtægter kan læses her

 Generalforsamling

Den årlige generalforsamling holdes om foråret, i tiden fra primo april til medio maj.

Indkaldelsen til generalforsamlingen annonceres her på hjemmesiden og på facebook, og sendes pr. mail til de medlemmer, foreningen har mailadresse på.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3 af de fremmødtes stemmer.

 

Bestyrelse

Foreningens bestyrelse består af 7-9 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling, som afholdes i foråret.

Bestyrelsen forestår foreningens daglige drift og medlemsaktiviteter og er ansvarlig for foreningens økonomi.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

 Bestyrelsens medlemmer i 2018-19

Ove Lund, formand
Ane Stenbak, næstformand
Kirsten Windekilde, kasserer
Jørgen Segall
Patrick Hansen
Preben Etwil
Torben Larsen
 

 

Yggdrasilprisen

 

Generalforsamlingen i april 2013 besluttede at indstifte Yggdrasil-prisen, som hvert år skal
gives til en person, en institution eller en organisation inden for Hovedstadsforeningens område
for et ”fremragende socialpolitisk initiativ” i det forløbne år.

Træet Yggdrasil bliver kaldt livets træ. Træet har tre rødder. Den ene rod voksede ind under Asgård, hvor guderne levede, frem under den rod sprang kilden, som hed Urdarbrønden. Ved den kilde samledes guderne hver dag for at rådslå. Her levede også Urd (fortids-), Verdande (nutids-) og Skuld (fremtids-) gudinderne. Den anden rod voksede ind under Jotunheim, hvor rimturserne (jætterne) boede. Ved denne rod lå visdommens brønd (Mimers brønd). Brønden var ejet af jætten Mimer der gav gode råd, når guderne havde brug for det. Mimer var så klog, fordi han hver dag drak af visdommens brønd. Den tredje rod voksede ind over dødsriget Hel i Niflheim. Ved den rod var kilden Hvergelmer. Det var fra denne vandet kom, da verden blev skabt. Yggdrasil, livets træ, holdt sammen på alt dette, det havde en meget stor kraft der overgik alt andet på jorden.

 

Prismodtagere:

2014: Ældre Sagens Livsmods- og sorggrupper

2015: Trampolinhuset - fristed og forsamlingshus for flygtninge

2016: Asrin Mesbah, JuraRådgivningen

2017: Özlem Cekic, Foreningen Brobyggerne

 

Invitation til overrækkelsen af Yggdrasilprisen 2017

Yggdrasil-komiteens beretning for 2017

I år skulle Yggdrasilprisen uddeles for 4. gang i 2017. Prisen består af et diplom og 5.000 kr., og uddeles til et fremragende socialpolitisk initiativ i det forløbne år, der er karakteriseret ved at være nytænkende, nyskabende og innovativt.

Alle medlemmer kan indstille kandidater til komitéen, der træffer endelig beslutning om, hvem der skal være årets prismodtager.

Medlemmers forslag var alle gode, men der var desuagtet ikke tvivl om, at årets prismodtager skulle være Özlem Cekic. Simpelthen på grund af hendes fuldkomne formidable brobygningsarbejde, hvor hun med udgangspunkt i den demokratiske samtale forsøger at fremme dialogen og dermed søger at forhindre, at volden tager over.

Bestyrelsen lagde ved udvælgelsen af Özlem Cekic som prismodtager afgørende vægt på hendes skærpede fokus på nødvendigheden af dialogen - som forudsætning for den demokratiske proces og dermed (også) for udviklingen af vores samfunds socialpolitik. Bestyrelsen lagde endvidere vægt på hendes synspunkt om, at der er mere, der binder os sammen som mennesker, end det, der skiller os ad - uanset baggrund.

Begivenheden fandt sted den 2. november 2017 i FOAs meget flotte lokaler, som de havde stillet gratis til rådighed.

Priskomitéen overvejede, hvem der bedst kunne understøtte årets prismodtagers budskab og dermed kunne kandiderer til at overrække prisen. Valget faldt naturligt på Else Hammerich og Astrid Haug.

Else Hammerich fordi hun som medstifter af Center for Konfliktløsning har brugt samtalen i særdeleshed, og dette til at løse konflikter, og på den måde har givet plads til forskellige holdninger. Else Hammerich sagde følgende i sin tale til Özlem Cekic om hendes bog i sin tale til hende:

”Hver gang jeg tænker på den bog, giver det et gib i mig af glæde, ikke bare fordi det er en kvindes værk – vi har jo så mange foregangsmænd  i den ikkevoldelige branche, Gandhi og Tutu, blot for at nævne to.  Nu er det en kvinde, der går nye veje. Det føles ikke dårligt. Men også fordi Özlems dialoger og hendes bog er noget af det mest lovende, jeg har set i de mere end 30 år, jeg har arbejdet med det konfliktfaglige.”

Astrid Haug var oplagt kandidat fordi vi fra priskomitéens side gerne ville have yderligere en vinkling og meget gerne fra en der beskæftigede sig med digitale medier, som Özlem Cekic bruger meget aktivt i sit virke, så hun kom og lavede et uhyre kompetent oplæg om ytringsfrihed og ytringsfrihedens grænser på de sociale medier.

Således kom Özlem Cekic på fineste vis ind i rækken af promente prismodtagere af Yggdrasilprisen, hvor forrige års prismodtager var Asrin Mesbah med forskningschef ved Raoul Wallenberg Instituttet, Lund, Thomas Gammeltoft-Hansen, som prisoverrækker.

 

Priskommitéen 2018 

Ane Stenbak, udpeget af bestyrelsen
Bente Rich, valgt af generalforsamlingen
Malene Haarder, valgt af generalforsamlingen
Mette Roerup, valgt af generalforsamlingen
Ove Lund, udpeget af bestyrelsen
Patrick Hansen, udpeget af bestyrelsen