Hvordan vi arbejder

 

Aktiviteter

I mere end 100 år har Socialpolitisk Forening bidraget til udviklingen af det danske velfærdssamfund. Socialpolitisk Forening har påpeget urimeligheder, rejst debatter, afholdt møder og konferencer, udgivet publikationer om aktuelle socialpolitiske emner og – ikke mindst – tidsskriftet ”Socialpolitik” og været medudgiver på ”Social Årsrapport”. Behovet for at være fokuseret på det samfundsmæssige fællesskabs centrale politik – socialpolitikken – er ikke blevet mindre, snarere tværtimod.

De senere års udvikling på det socialpolitiske område har bidraget til frustrationer blandt såvel almindelige borgere som brugere af sociale ydelser, blandt såvel professionelle og beslutningstagere som deltagere i det frivillige sociale arbejde.

Med Hovedstadsforeningens medlemsaktiviteter – aftenmøder, gå hjem-møder, opsøgende ”vandringer” m.v. – ønsker vi at bidrage til en bred debat og erfaringsudveksling blandt aktører i civilsamfundet og på det socialpolitiske felt.

 

 

Tag del – og del din viden

Den største ekspertise på det socialpolitiske område findes hos DIG – og blandt vores medlemmer i det hele taget. Nogle har stor erfaring med og viden om offentlig forvaltning inden for børne- og familiesager eller arbejdsløshed og sygdom, andre om integration af flygtninge og indvandrere eller om handicap, arbejdsskader, misbrug eller kriminalitet etc. Og alle har viden om kontakten mellem borgere og brugere og den offentlige forvaltning i den praktiske hverdag.

I Hovedstadsforeningen mødes mennesker på tværs af faggrænser og politiske skel for at debattere dagsaktuelle socialpolitiske udfordringer, socialt udviklingsarbejde og visioner for fremtiden og sammen  søge nye veje og løsninger på urimeligheder og andre udfordringer på vitale socialpolitiske problemer.

Her på hjemmesiden, under ”Kommende aktiviteter”, kan du se, hvilke aktiviteter vi har i støbeskeen. Des flere der deltager i at udvikle et medlevende demokrati – en civilsamfundets ”Open public management” – jo bedre kan foreningen bidrage til de nødvendige socialpolitiske initiativer og diskussioner.

Du er meget velkommen til at sende en mail med dine egne overvejelser, erfaringer og forslag til aktiviteter til info@socialpolitisk.dk, så vil vi prøve at finde en måde, dine erfaringer, viden og overvejelser kan være med til at udvikle og kvalificere foreningens aktiviteter.

Og – hvis du ikke har gjort det allerede – svar på vores medlemsundersøgelse, hvor vi sætter fokus på medlemmernes primære erfaringsfelter og interesser på det socialpolitiske område. Du finder spørgeskemaet her