Medlemsundersøgelse

Hovedstadsforeningens bestyrelse gennemfører kontinuerligt en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi bl.a. beder medlemmerne om at beskrive deres primære erfaringsområder samt hvilke felter inden for det socialpolitiske område, der har deres særlige interesse.

 

Hensigten med undersøgelsen er at kunne danne ad hoc-paneler af medlemmer, hvis viden, erfaringer og idéer vi må trække på til udviklingen og kvalificeringen af den socialpolitiske debat.

 

Tak til alle jer, der deltog i vores medlemsundersøgelse i august-september 2012!

Af besvarelserne fremgår det med stor tydelighed, at vi er en forening af medlemmer med både dyb og bred viden, erfaringer og interesser inden for det socialpolitiske område:

Flest har egne erfaringer og viden inden for felterne

Flest har primært interesser inden for felterne

Af dem, der har besvaret spørgeskemaet, har halvdelen har været medlem af Socialpolitisk Forening i 0 – 5 år og halvdelen i 5 – >20 år.

Tak til jer alle, uanset hvor længe I har været medlem, for det generøse tilsagn om, at foreningen må gøre brug af jeres ekspertise, når arrangementer, debatter og dialoger kan kombineres med jeres viden, erfaringer og interesser – det har praktisk talt alle sagt ja til. Og det vil vi vide at drage nytte af!

For endnu bedre at kunne udnytte medlemmernes gode forudsætninger for at bidrage til den socialpolitiske dialog og udvikling opfordrer vi alle – både nye og ”gamle” medlemmer, som endnu ikke har besvaret spørgeskemaet, om at udfylde det  og maile det til Ove Lund på adressen ovelund@raastof.dk - du kan downloade det her

Mange hilsner fra Hovedstadsforeningens bestyrelse

Januar 2013

 

 

 

Links

Her linker vi løbende til dokumenter eller andre websider, der kan have interesse for Hovedstadsforeningens medlemmer.