red. 20.02.2020

Socialpolitisk Forening Hovedstaden - for Sjælland, øerne og Bornholm
 

 

Organisation

 

 

Medlemskab

 

SOC DOK &

OPSLAGSTAVLEN

Yggdrasilprisen

 

Aktiviteter

 

Kontakt, bank og MobilePay

 

Aktuelt: 26.04: Bæredygtig flygtningepolitik? Et arrangement i samarbejde med Duttrupgård

               OPSLAGSTAVLEN januar-februar 2020

 

                 

Afholdte arrangementer:

                   21.11. kl. 19: Socialpolitisk Forum Gentofte: Fattigdom og ulighed i Danmark og i Gentofte

                   25.10: Møde på KP - Nådsensbrød – fattigdom i Danmark fra 1500-tallet til i dag

                   01.10: Møde på KP - Bidrag til Danmarks Indvandringshistorie de sidste 50 år

 

 

Formål og værdigrundlag  

 

Socialpolitisk Forening Hovedstaden arbejder for at fremme og italesætte en socialpolitisk dagsorden, der mindsker den sociale ulighed og fremmer social, kulturel, økonomisk, etnisk og uddannelsesmæssig lighed.
Vi er uafhængig af partipolitiske interesser.
Vi samler praktikere, forskere og undervisere, brugere og brugerforeninger/-organisationer samt andre interesseorganisationer og aktører, der på tværs af faglige og professionelle videns-, erfarings- og virkefelter beskæftiger sig med socialpolitik og sociale problemer.
Socialpolitisk Forening i Hovedstaden har som ambition at være idé-, diskussions- og udviklingssted for den kvalificerede, engagerede og vidende socialpolitiske debat i hovedstadsområdet, på Sjælland, Øerne og Bornholm.

Den debat der bæres af menneskers lyst og vilje til at præge vort samfundsmæssige fællesskab og som vil være med til at tegne konturer og skabe indhold i fremtidens politik: Den sociale politik der skaber muligheder for, at vi hver for sig og sammen kan udfolde det liv vi ønsker.