red. 02.11.2020

Socialpolitisk Forening Hovedstaden - for Sjælland, øerne og Bornholm
 

 

Organisation

 

 

Medlemskab

 

SOC DOK &

OPSLAGSTAVLEN

Yggdrasilprisen

 

Aktiviteter

 

Kontakt, bank og MobilePay

 

AKTUELT:   AFLYST: Overrækkelse af Yggdrasilprisen 2020

 

SOC DOK 2. årgang nr. 3 er udkommet 29. september 2020

 


 

Socialpolitisk Forum Gentofte afholder en møderække om social bæredygtighed

NB!  SFG udvikler en mødeform, der kan fungere også i corona-tider

 

CORONA - SOCIAL KRISE
ELLER SOCIAL MULIGHED?


Arrangementet er udsat

- dato oplyses senere her.

 

Socialpolitisk Forum

udvikler en mødeform, der kan fungere også i corona-tider

BØRNE- OG FAMILIEPOLITIK
- PÅ VEJ TIL EN NY BARNETS LOV?
 

Tirsdag den 20. oktober kl.19-21.30


klik for programmet ->

ULIGHED I SUNDHED
HVEM? HVAD? HVOR?

 

 

Tirsdag den 10. november kl.19-21.30

 

klik for programmet ->

 

 

Formål og værdigrundlag  

 

Socialpolitisk Forening Hovedstaden arbejder for at fremme og italesætte en socialpolitisk dagsorden, der mindsker den sociale ulighed og fremmer social, kulturel, økonomisk, etnisk og uddannelsesmæssig lighed.
Vi er uafhængig af partipolitiske interesser.
Vi samler praktikere, forskere og undervisere, brugere og brugerforeninger/-organisationer samt andre interesseorganisationer og aktører, der på tværs af faglige og professionelle videns-, erfarings- og virkefelter beskæftiger sig med socialpolitik og sociale problemer.
Socialpolitisk Forening i Hovedstaden har som ambition at være idé-, diskussions- og udviklingssted for den kvalificerede, engagerede og vidende socialpolitiske debat i hovedstadsområdet, på Sjælland, Øerne og Bornholm.

Den debat der bæres af menneskers lyst og vilje til at præge vort samfundsmæssige fællesskab og som vil være med til at tegne konturer og skabe indhold i fremtidens politik: Den sociale politik der skaber muligheder for, at vi hver for sig og sammen kan udfolde det liv vi ønsker.