red. 03.12.2020

Socialpolitisk Forening Hovedstaden - for Sjælland, øerne og Bornholm
 

 

Organisation

 

 

Medlemskab

 

SOC DOK &

OPSLAGSTAVLEN

Yggdrasilprisen

 

Aktiviteter

 

Kontakt, bank og MobilePay

 

AKTUELT: SOCDOK  2. årgang nr. 4 - december 2020

 

I dette – årets sidste – nummer af SOC DOK forfølger vi flere spor:

I bestræbelserne på at (prøve at) at tyde nogle af de samfundsmæssige fænomener og sammenhænge, som vi støder på i hverdagen, og som giver de fleste af os almindeligt dødelige dybe rynker i panden, har vi bedt Jesper Jespersen fra RUC om at forklare fænomenet ’det økonomiske råderum’. Råderummet, der som en anden hvid kanin pludselig dukker op af hatten og kan bruges, når det er belejligt for dem, der til enhver tid – siden 2012 - har magten. Men som lige så pludseligt er væk / brugt op / ikke til rådighed til dét formål, når nogle andre foreslår, at man vel kunne trække på lige netop dét til et værdigt formål. Jesper Jespersen gør det godt og grundigt og får ved samme lejlighed sat et par andre tunge emner i spil, som ’arbejdsudbud’, ’finansministeriets regnemodeller’ og ’det samfundsøkonomiske råderum’, så det giver mening.

’Arbejdsudbud’ spiller i det hele taget en vigtig rolle i flere af artiklerne i dette nummer, bl.a. når vi – fra ende til anden – gennemgår ’Arnes pension’, som jo blev en realitet her i efteråret, med aftalen indgået mellem S, DF, SF og EL. Men spørgsmålet om finansieringen af den nye ret til tidlig pension er faktisk ikke er løst med aftalen, ligesom spørgsmålet om den stadigt stigende pensionsalder er en udfordring, som får større og større folkelig opmærksomhed.

Ole Hammerslev og Stine Piilgaard Poner Nielsen fra SDU fortæller om Retshjælpsprojektet, et igangværende retssociologisk forskningsprojekt, der undersøger borgernes adgang til hjælp og juridisk bistand. Og vi sætter – med en boganmeldelse – et spot på den form for ”retshjælp”, som stadig flere borgere støtter sig til i mødet med systemet, når de køber sig til bistand fra privatpraktiserende rådgivere.

Vi samler op på en række udeståender i ”Ghetto-gate”, hvor klager og retssager mod boligselskaber og regering for brud på ligebehandlingsloven, når man i opsigelsen af lejemål lægger vægt på beboernes etnicitet, hober sig op og har fået FN’s bevågenhed. Samtidig sidder den socialdemokratiske boligminister alle forslag og tilbud overhørig, om at sætte de brutale sanktioner over for ’hårde ghettoer’ i bero og evaluere de resultater, der er opnået med indsatsen i de to år, som er forløbet siden de skærpede ghettokriterier trådte i kraft i 2018. Vi præsenterer de anbefalinger, Rådet for Etniske Minoriteter har udarbejdet, til styrkelse af de udsatte boligområder, og viderebringer invitationen fra Almen Modstand, Næstehjælperne, Amnesty, Center for Dansk-Muslimske Relationer (CEDAR) og Mellemfolkeligt Samvirke til demonstration mod ghettolisten og opfordringen til NU at skrive under på borgerforslaget om at ophæve loven om nedrivning og salg af almene boliger og afskaffe ghettolisten. Fristen udløber den 13. december ...

Og for at det hele ikke skal ende alt for sørgeligt, bringer vi den opløftende historie om ”En nisse fuld af løgn”!

Rigtig god læselyst, med alle sæsonens hilsner!

 


 

 

 

Formål og værdigrundlag  

 

Socialpolitisk Forening Hovedstaden arbejder for at fremme og italesætte en socialpolitisk dagsorden, der mindsker den sociale ulighed og fremmer social, kulturel, økonomisk, etnisk og uddannelsesmæssig lighed.
Vi er uafhængig af partipolitiske interesser.
Vi samler praktikere, forskere og undervisere, brugere og brugerforeninger/-organisationer samt andre interesseorganisationer og aktører, der på tværs af faglige og professionelle videns-, erfarings- og virkefelter beskæftiger sig med socialpolitik og sociale problemer.
Socialpolitisk Forening i Hovedstaden har som ambition at være idé-, diskussions- og udviklingssted for den kvalificerede, engagerede og vidende socialpolitiske debat i hovedstadsområdet, på Sjælland, Øerne og Bornholm.

Den debat der bæres af menneskers lyst og vilje til at præge vort samfundsmæssige fællesskab og som vil være med til at tegne konturer og skabe indhold i fremtidens politik: Den sociale politik der skaber muligheder for, at vi hver for sig og sammen kan udfolde det liv vi ønsker.